textrun

NƯỚC MÁT CẦN THƠ - PHAN LÊ TRÂN: chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nước mát mang nhãn hiệu NUOC MAT CAN THO như: Nha Đam, Mủ Trôm, Sâm Cúc, Rễ Tranh, Sữa Bắp, ...

Slider

Nước Mát Cần ThơVì sức khoẻ cộng đồng!Bắt đầu từ điều nhỏ nhất!

Cơ sở NƯỚC MÁT CẦN THƠ chuyên sản xuất và phân phối nước mát nhãn hiệu NƯỚC MÁT CẦN THƠ

Cơ sở NƯỚC MÁT CẦN THƠ chuyên sản xuất và phân phối nước mát nhãn hiệu NƯỚC MÁT CẦN THƠ

Thông tin nổi bật

NƯỚC MÁT


CƠ SỞ PHAN - LÊ TRÂN sản xuất và phân phối các mặt hàng Nước MátSữa gồm:

Các sản phẩm bao gồm:1. NƯỚC MỦ TRÔM
Dung tích: 400ml


2. NƯỚC SÂM CÚC
Dung tích: 400ml


3. NHA ĐAM
Dung tích: 400ml


4. RỂ TRANH
Dung tích: 400ml


5. SAKÊ
Dung tích: 400ml


6. TRÀ CHANH
Dung tích: 400ml


7. SỮA BẮP
Dung tích: 330ml


8. CHANH DÂY
Dung tích: 330ml